Bolig

Privatlivs-, cookiepolitik og ansvarsfraskrivelse

På denne side kan du læse, hvordan EDC indsamler, behandler og opbevarer dine personoplysninger, når du er i kontakt med os og aftager vores ydelser, hvad enten det er på vores hjemmeside, i et kundeforhold eller efter en sag er afsluttet hos EDC.

Privatlivspolitik

1. Hvem er EDC
EDC-koncernen består bl.a. af EDC-holding a/s og EDC-gruppen a/s. EDC-gruppen a/s har en samarbejdskontrakt med en række selvstændige EDC-ejendomsmæglere, som kan være personligt drevne eller etableret i selskabsform, herunder i form af kædebutikker (samlet kaldet EDC).

EDC’s hjemmeside (edc.dk) udbydes af:
EDC-gruppen a/s (CVR-nr. 11167780)
Mynstersvej 5, 1827 Frederiksberg C
Telefon: 33 26 77 77
E-mail: edc@edc.dk

2. Indsamling og behandling af oplysninger
Generelt indsamler og behandler EDC dine personoplysninger med henblik på at opfylde vores aftaler med dig, dvs. for at kunne levere den service og de ydelser, som du vælger at aftage hos os. Dette gælder uanset om indsamling af oplysningerne er sket på vores hjemmeside (edc.dk) eller i en af EDC’s fysiske ejendomsmæglerbutikker.

Vi indsamler kun de almindelige oplysninger, der er nødvendige for at sikre, at du modtager en professionel og korrekt behandling, eller som er nødvendige for at optimere vores hjemmeside og vores ydelser i øvrigt. Vi indsamler som udgangspunkt ingen følsomme personoplysninger.

Vi indsamler kun dine kontaktoplysninger (såsom navn, adresse, telefonnummer, e-mail adresse o. lign.), når du frivilligt opgiver disse oplysninger til EDC. Dette kan eksempelvis være i forbindelse med bestilling af en salgsvurdering, et kundemøde, en fremvisning, salgsmaterialeudlevering, tilmelding til vores køberkartotek eller nyhedsbreve, deltagelse i en konkurrence eller køb af vores ydelser/produkter.

Når du indgår i et kundeforhold med EDC, herunder sætter din ejendom til salg, køber en ejendom, vi har til salg, eller aftager vores rådgivningsydelser, har vi behov for yderligere oplysninger. Du vil i den forbindelse modtage mere information om vores persondatabehandling i disse situationer.

Vi opbevarer de indsamlede personoplysninger, så længe det er nødvendigt af hensyn til EDC’s levering af den pågældende service samt de relevante ydelser og under hensynstagen til de gældende forældelsesregler i Danmark.

EDC videregiver ikke dine kontaktoplysninger til tredjemand uden dit samtykke, dog kan EDC videregive dine oplysninger til selskaber koncernforbundet med EDC eller til eksterne it-leverandører (databehandlere), jf. nedenfor, i den udstrækning dette er relevant for, at vi kan varetage vores relation og samarbejde med dig. Herudover kan vi videregive dine personoplysninger til offentlige myndigheder, hvis det kræves i henhold til lovgivningen.

EDC anvender eksterne leverandører af it-ydelser, som vil have adgang til og behandle dine personoplysninger på vegne af EDC. EDC anvender eksempelvis eksterne it-leverandører til at fremsende vores nyhedsbreve. Hvis en ekstern leverandør behandler dine personoplysninger uden for EU/EØS, vil dette i overensstemmelse med GDPR, herunder eksempelvis på baggrund af EU/US Privacy Shield ordningen eller EU-Kommissionens standardbestemmelser. Hvis du vil vide mere herom, er du velkommen til at kontakte os på edc@edc.dk.

EDC behandler dine personoplysninger på et af følgende grundlag: (1) du har givet samtykke til behandling af personoplysninger til et eller flere specifikke formål (GDPR art. 6, stk. 1, litra a), (2) indgåelse eller opfyldelse af din aftale med EDC (GDPR art. 6, stk. 1, litra b), (3) for at overholde en retlig forpligtelse, som påhviler EDC (GDPR art. 6, stk. 1, litra c), og/eller (4) hensynet til EDC’s legitime interesser, jf. de formål der er beskrevet ovenfor (GDPR art. 6, stk. 1, litra f). Der kan desuden være situationer hvor EDC behandler personoplysninger af hensyn til tredjemands legitime interesser i forbindelse med de formål, der er beskrevet ovenfor, medmindre hensynet til kundens interesser vejer tungere (GDPR art. 6, stk. 1, litra f).

Du kan til enhver tid få information om de oplysninger, EDC behandler om dig, ved at kontakte os på edc@edc.dk.

3. Cookies mv.
For at hente en webside på internettet skal din browser sende information om din internetforbindelses IP-adresse til den server, hvorfra websiden hentes. I forbindelse med din brug af vores hjemmeside vil EDC derfor modtage en række oplysninger om dig, din computer, IP-adresse samt din adfærd på hjemmesiden, herunder via cookies.

I tilknytning til EDC’s registrering af ovenstående oplysninger forbeholder EDC sig retten til at registrere og sammenknytte IP-adressen for den bruger, der benytter hjemmesiden og evt. foretager indkøb herpå samt tidspunkterne herfor. Dette sker især med henblik på at kunne identificere brugeren i tilfælde af, at der foreligger en tvist om brugerens køb på hjemmesiden mv.

Læs mere om brugen af cookies på edc.dk

4. Beskyttelse af personoplysninger
Hos EDC tager vi IT-sikkerhed og datasikkerhed meget alvorligt. Vi vurderer derfor løbende vores IT-og datasikkerhed med henblik på at sikre, at dine personlige oplysninger til enhver tid opbevares både forsvarligt og fortroligt hos EDC.

5. Tredjepartsoplysninger
På vores hjemmeside (edc.dk) har vi forskellige søgefaciliteter, der kan give brugerne oplysning om alle ejendomme i Danmark, herunder f. eks. vedrørende historiske salgspriser m.v. EDC anvender i forbindelse hermed offentligt tilgængelige data ved eksempelvis søgninger på ejendomme i Danmark. Der anvendes således blandt andet data fra statens ejendomsdatabase www.ois.dk. Dette er data, som i forvejen er offentligt tilgængelige for alle. En ejendom kan således optræde ved søgninger på vores hjemmeside uden at den pågældende ejendom nødvendigvis er sat til salg hos EDC.

edc.dk indeholder links til tredjeparters hjemmesider. Disse links er alene indsat for at gøre det lettere for brugere af vores hjemmeside at finde disse tredjeparters hjemmesider, som vi vurderer, at vores brugere kan have interesse for. Adgang til enhver tredjeparts hjemmeside via et link fra EDC’s hjemmeside sker på eget ansvar og på egen risiko. EDC påtager sig således intet ansvar for sådanne hjemmesider. Derudover kan der komme cookies fra vores bannerannoncer på de forskellige tredjeparters hjemmesider.

6. Kontakt og rettigheder
Hvis du har spørgsmål til denne privatlivspolitik, vores hjemmeside eller indkøb på hjemmesiden, er du velkommen til at kontakte os på edc@edc.dk.

I henhold til persondatareglerne har du ret til indsigt i forhold til vores behandling af oplysninger om dig, ligesom du i visse tilfælde også har ret til indsigelse, berigtigelse, begrænset behandling, sletning eller dataportabilitet. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os på edc@edc.dk.

Du kan læse mere om dine rettigheder på www.datatilsynet.dk. Du har også ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Vi kan løbende ændre denne persondatapolitik og forbeholder os ret hertil, idet vi ønsker at tilsikre, at vi til enhver tid opfylder kravene til korrekt behandling af dine personoplysninger.

Cookies-politik

Hvad er Cookies?
Cookies er små tekstfiler, som lagres på brugerens computer eller andet IT-udstyr med hukommelse ved besøg på en hjemmeside. Cookies anvendes af stort set alle hjemmesider, og disse tekstfiler gør det muligt at indsamle information om, hvilke sider og funktioner brugeren besøger og anvender.

EDC lægger selv cookies på hjemmesiden og har desuden tilladt, at visse tredjeparter gør det, herunder Google Analytics. Anvendelsen af cookies på hjemmesiden sker dels for at generere statistik over brugernes besøg på hjemmesiden og dels for at kunne optimere hjemmesidens funktionalitet og brugervenlighed.

Desuden anvendes visse marketing cookies, som bruges til at spore besøgende på tværs af websites med henblik på at vise annoncer, der er relevante for den enkelte bruger og samtidigt er mere værdifulde for udgivere og tredjeparts annoncører.

Persondata
I forbindelse med brugen af cookies kan den tekniske opsætning af hjemmesiden medføre, at brugerens IP-adresse bliver indsamlet og behandlet, eksempelvis af Google Analytics. EDC vil dog kun modtage oplysningerne i maskeret form, dvs. hvor visse dele af IP-adressen er slettet. Brugen af cookies kan imidlertid alligevel medføre behandling af personoplysninger, og vi anbefaler derfor, at du læser vores privatlivspolitik.

Fravalg og accept af cookies 
Ved at bruge vores tjenester accepterer du vores brug af cookies. Du kan dog fravælge brugen af cookies ved at ændre opsætningen i internetbrowseren, og stadig anvende dele af vores website. Ønsker du at slette allerede eksisterende cookies kan du se vejledninger vedrørende sletning af cookies fra de mest gængse browsere her:

Sletning af cookies i Internet Explorer
Sletning af cookies i Mozilla Firefox
Sletning af cookies i Google Chrome
Sletning af cookies i Safari 5.0

Bemærk venligst at visse af hjemmesidens funktioner i visse tilfælde forudsætter, at brug af cookies accepteres af brugeren og er aktiveret. Hvis du ønsker at se en samlet liste over de cookies, der anvendes på EDC’s hjemmeside, kan du klikke her, og har du i øvrigt spørgsmål til EDC’s brug af cookies, er du velkommen til at kontakte os via edc@edc.dk.

Ansvarsfraskrivelse

Immaterielle rettigheder og ansvarsfraskrivelse
Samtlige immaterielle rettigheder herunder ophavsret, varemærker samt alle øvrige rettigheder til edc.dk tilhører EDC. Materiale tilgængeligt på edc.dk må downloades til ikke-kommercielt og personligt brug forudsat, at samtlige af disse rettigheder respekteres. Indholdet på edc.dk herunder tekst, billeder, lyd og video må ikke på nogen måde anvendes herunder kopieres, uploades, transmitteres eller distribueres til offentligt eller kommercielt brug uden forudgående skriftligt samtykke fra EDC.

Indholdet af edc.dk har til formål at informere om EDC. EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab direkte såvel som indirekte i forbindelse med brug eller manglende mulighed for at bruge edc.dk.

Informationer på edc.dk er gengivet så nøjagtigt og ajourført som muligt, men EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab såvel direkte som indirekte som følge af, at indholdet på edc.dk er fejlagtigt, ufuldstændigt, unøjagtigt, vises eller præsenteres på en forkert måde eller er utilgængeligt.

EDC's hjemmeside tilstræber at være opdateret og i overensstemmelse med den til enhver tid gældende danske lovgivning. Der udvises derfor rimelig omhu for at sikre, at hjemmesidens indhold er nøjagtigt og aktuelt. Imidlertid giver EDC ingen garantier for eller oplysninger om nøjagtighed, betimelighed eller fuldstændighed m.v. af hjemmesidens indhold, herunder ej heller vedrørende de beregningsfaciliteter vedrørende låneydelser m.v., der stilles til rådighed på hjemmesiden. Oplysninger på hjemmesiden er kun beregnet til almen orientering. Oplysningerne på hjemmesiden stilles til rådighed, som de er og forefindes uden garantier eller oplysninger, udtrykkelige såvel som stiltiende.

EDC hæfter ikke for skader eller tab, det være sig initialskade, indirekte tab, forbundne skader eller tab samt følgeskade eller driftstab i forbindelse med adgang til, brug af eller tillid til indholdet på hjemmesiden eller på de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til, uanset om dette indhold har været nøjagtigt eller fuldstændigt, og EDC skal ikke betale erstatning, det være sig erstatning for tab eller skade eller anden erstatning, på grund af sådan adgang til, brug af eller tillid til indholdet på denne hjemmeside eller de hjemmesider, som denne hjemmeside linker til. EDC kan nedlægge hjemmesiden uden forudgående varsel. EDC forbeholder sig ret til uden varsel at foretage ændringer af edc.dk og dennes indhold samt at standse offentliggørelsen af edc.dk på internettet eller begrænse adgangen til edc.dk.

EDC fraskriver sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at tredjeparter uretmæssigt trænger ind på edc.dk, herunder at tredjeparter ved uretmæssig indtrængen på edc.dk tiltager sig oplysninger. Endvidere fraskriver EDC sig ethvert ansvar for enhver skade og ethvert tab, direkte såvel som indirekte i forbindelse med, at edc.dk eller serveren, som gør edc.dk tilgængelig, indeholder virus eller andet skadeligt materiale.

Lovvalg og værneting
Enhver tvist, som måtte udspringe af eller i tilknytning til disse brugerbetingelser, skal afgøres efter dansk ret med undtagelse af dansk rets internationale privatretlige regler, og såfremt tvisten ikke kan løses i mindelighed, skal tvisten anlægges ved EDC's værneting.

Opdateret af EDC-gruppen a/s, juli 2019.